Teori ABA (Applied Behavior Analysis)

Mengubah pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku.